Termíny


Dates
 1. Přihlášky do celoročního kurzu je možné podávat do 31. července 2022 nebo do naplnění maximálního počtu studentů. Pokud nemáte vízum a budete žádat rezervaci ubytování na UTB, je nutno podat přihlášku nejpozději do konce dubna 2022, po tomto datu nebude možno zajistit ubytování na UTB. Studenti, kteří ještě nepožádali o vízum, musí počítat s dobou potřebnou na vyřízení víza, a to min. 3 měsíce. Současně s podepsanou přihláškou je třeba zaslat dvoustránkový ručně psaný motivační dopis, napsaný v anglickém jazyce. Kurzy začínají 5. září 2022 a končí v květnu 2023. Výuka probíhá od pondělí do pátku. Závěrečná zkouška probíhá v měsíci červnu 2023. Celkový počet výukových hodin je 700.
 2. Přihlášky do kurzu na letní semestr je možné podávat do 31. listopadu 2022 nebo do naplnění maximálního počtu studentů. Pokud nemáte vízum a budete žádat rezervaci ubytování na UTB, je nutno podat přihlášku nejpozději do konce září 2022, po tomto datu nebude možno zajistit ubytování na UTB. Studenti, kteří ještě nepožádali o vízum, musí počítat s dobou potřebnou na vyřízení víza, a to min. 3 měsíce. Současně s podepsanou přihláškou je třeba zaslat dvoustránkový ručně psaný motivační dopis, napsaný v českém jazyce. Dále je třeba složit vstupní test na úrovni A2. Kurzy začínají 30. ledna 2023 a končí v květnu 2023. Výuka probíhá od pondělí do pátku. Závěrečná zkouška probíhá v měsíci červnu 2023. Celkový počet výukových hodin je 410.
 3. Přihlášky do kurzu intenzivního týdenního kurzu v lednu 2023/červnu 2023 je možné podávat do 2. ledna/31. května 2023 nebo do naplnění maximálního počtu studentů. Pro účast v tomto kurzu není možné žádat o dlouhodobé vízum. Výuka probíhá od pondělí do pátku. Závěrečná zkouška probíhá v měsíci červnu 2023. Celkový počet výukových hodin je 30.
 4. Informace o individuálním kurzu pro jednotlivce či skupiny poskytujeme na emailové adrese czech@utb.cz.

Cena


Pricing
 1. Cena celoročního kurzu českého jazyka (AR) je 3.000 Euro.
 2. Cena kurzu českého jazyka na letní semestr (LS) je 1.900 Euro.

  Cena zahrnuje výuku a výukové materiály (učebnice).

  Po registraci do těchto kurzů budou uchazečka/uchazeč emailem vyzvána/vyzván k zaplacení nevratného registračního poplatku ve výši 150 Euro. Následně jsou zaslány dokumenty obsahující potvrzení o přijetí do kurzu a příp. i ubytovací smlouva. V případě zasílání do mimoevropských zemí s omezenými poštovními službami, je uchazečka/uchazeč vyzvána/vyzván k úhradě 250 Euro a dokumenty jsou zaslány skrze službu DHL. Uchazečka/uchazeč si může objednat službu DHL Express na vlastní náklady, a pak platí pouze 150 Euro.

  Bankovní údaje pro platbu v Eurech jsou následující:

  Název účtu příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Název banky: Komerční banka, a.s. Zlín
  Číslo bankovního účtu: 43-7565040247/0100
  IBAN: CZ29 0100 0000 4375 6504 0247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Variabilní symbol:

  • Intenzivní kurz českého jazyka—AR; VS: 601123, (registrační poplatek EUR 150)
  • Intenzivní kurz českého jazyka—LS; VS: 601122, (registrační poplatek EUR 150)

  Důvod platby: příjmení a jméno uchazeče

  Platba zbývající částky ve výši 2.850/1.750 Euro proběhne před začátkem kurzu po výzvě zaslané uchazeči emailem.

  V případě, že účastník tohoto kurzu požaduje vrácení částky zaplacené za tento kurz, si UTB ponechá storno poplatek ve výši 250 Euro, pokud si účastník o vrácení požádá nejméně 1 měsíc před začátkem kurzu. Vrácení poměrné části kurzovného je možné i během probíhajícího kurzu s poplatkem ve výši 300 Eur za každý započatý měsíc výuky.

 3. Cena intenzivního týdenního kurzu kurzu českého jazyka na je 275 Euro/7 000 Kč.

  Cena zahrnuje výuku a výukové materiály. Po registraci je uchazečka/uchazeč emailem vyzvána/vyzván k zaplacení nevratného registračního poplatku ve výši 50 Euro. Následně jsou zaslány dokumenty obsahující potvrzení o přijetí do kurzu.

  Bankovní údaje pro platbu v Eurech jsou následující:

  Název účtu příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Název banky: Komerční banka, a.s. Zlín
  Číslo bankovního účtu: 43-7565040247/0100
  IBAN: CZ29 0100 0000 4375 6504 0247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Variabilní symbol: intenzivní týdenní kurz českého jazyka, VS: 601121, (registrační poplatek EUR 50)

  Důvod platby: příjmení a jméno uchazeče

  Platba zbývající částky ve výši 225 Euro proběhne před začátkem kurzu po výzvě zaslané uchazeči emailem. Storno a vrácení částky u tohoto typu kurzu není možné.

 4. Informace o cenách individuálního kurzu pro jednotlivce či skupiny poskytujeme na emailové adrese czech@utb.cz

Obsah


Content

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně nabízí celoroční jazykovou a odbornou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu UTB ve Zlíně ve smyslu ustanovení § 64 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (ZPC)

Jazyková odborná příprava je určena pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé, a pokročilé (A0 až B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Cílem kurzu je připravit účastníky na řádné denní studium v akreditovaných programech v českém jazyce na UTB ve Zlíně.

Kurzy obsahují lekce zaměřené na gramatiku českého jazyka, písemný a mluvený projev a konverzaci. Součástí kurzů je také seznámení s životem v České republice (geografie, každodenní životní situace, kultura, politika). Celkem je v rámci kurzu probíráno více než třicet samostatných témat.

Dlouhodobé kurzy (celoroční kurz a kurz na letní semestr) obsahují tedy také odbornou přípravu:
obecný jazyk vědy + základy ekonomie, nebo
obecný jazyk vědy + základy techniky, nebo
obecný jazyk vědy + základy informatiky, nebo
obecný jazyk vědy + základy filologie.

 1. Celoroční kurz je určen pro začátečníky,
 2. kurz v letním semestru začíná na úrovní A2-B1,
 3. intenzivní týdenní kurz se zaměřuje na úroveň B1-B2.

Místo


Location

Výuka probíhá v moderních prostorách Univerzity Tomáše Bati (většina budov univerzity byla postavena nebo rekonstruována v posledních 10 letech). K dispozici je velká a kvalitní knihovna, studenti mají přístup k elektronickým zdrojům a ve všech budovách univerzity je k dispozici kvalitní wi-fi připojení. Všechny budovy univerzity jsou dostupné pěšky, ušetříte tedy za městskou dopravu. V centru města jsou kavárny, čajovny, restaurace a množství obchodů.


Požadavky


Requirements
 1. Účast v celoročním kurzu není podmíněna předchozí znalostí nebo studiem českého jazyka. Vyžadována je účast na výuce v minimálním rozsahu 80 %, po vánočních prázdninách jsou účastníci povinni úspěšně absolvovat kontrolní pololetní test na úrovni A2.
 2. Účast v kurzu na letní semestr je podmíněna splněním testu na úrovni A2. Vyžadována je účast na výuce v minimálním rozsahu 80 %.
 3. Účast v týdenním intenzivním kurzu je podmíněna splněním testu na úrovni B1.

Certifikáty


Certificates

Po skončení výuky mohou absolventi složit přijímací zkoušku z češtiny na UTB na úrovni B2. Cena této zkoušky je zahrnuta v ceně kurzu.

Úspěšní absolventi mohou získat mezinárodní jazykový certifikát ECL na úrovni B2 (vyšší-středně pokročilý), který je opravňuje k bezplatnému vysokoškolskému studiu v českém jazyce na kterékoliv veřejné vysoké škole v České republice. Cena zkoušky (100 euro) není zahrnuta v poplatku za kurz. Více informací naleznete na http://eclexam.eu.


Výuka


Classes

Výuka probíhá v prostorách univerzity, které se nacházejí v centru Zlína, v bezprostřední blízkosti ubytovacích a stravovacích zařízení. Maximální počet studentů ve skupině je 15.


Lektoři


Lecturers

V kurzu vyučují 3 lektoři, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince a jsou schopni komunikovat i v angličtině.


Víza a pojištění


Visa

V případě, že pocházíte ze země, jejíž občané mají v České republice vízovou povinnost, musíte si požádat o dlouhodobé vízum. Jako důvod návštěvy uveďte „studium“ a v upřesnění uveďte „účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou“. V případě, že jste v přihlášce uvedli, že budete žádat o víza, zašleme vám po zaplacení poplatku za kurz potvrzení o přijetí, které přiložíte k žádosti o vízum.
Mějte prosím na paměti, že v průběhu pobytu na území České republiky musíte mít platné zdravotní pojištění. Podrobnější informace o vízech naleznete zde.


Ubytování a strava


Accommodation

Účastníci kurzu si mohou zvolit ubytování na vysokoškolských kolejích UTB. Cena ubytování se liší dle počtu osob na pokoji a pohybuje se od 2.900 Kč do 3.300 Kč (116 do 132 euro) za měsíc. Jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici, pouze 2 nebo 3 lůžkové. Při zahájení ubytování se skládá vratná kauce ve výši cca 2.500 Kč (100 euro). V případě, že při podávání online přihlášky zvolíte možnost ubytování na kolejích, zašleme vám potřebné informace. Ubytování v soukromí se dá pořídit od 3.000 Kč (120 euro) měsíčně (v závislosti na počtu ubytovaných osob). V případě zájmu se také můžete stravovat v univerzitní menze. Ceny jídel začínají na 100 Kč (EUR 4,00).


Město Zlín


Zlín

Zlín (http://www.zlin.eu) je krajské město se sedmdesáti tisíci obyvateli, ležící na východě České republiky, asi 70 km od hranic se Slovenskem. Je známé nejen díky Tomáši Baťovi, který zde položil základy svého celosvětového obuvnického impéria, ale také jako město s unikátní funkcionalistickou architekturou a jako město zeleně. Nejbližší mezinárodní letiště jsou Praha a Vídeň. Dnešní Zlín je především městem studentů - místní Univerzita Tomáše Bati (http://www.utb.cz) je nejmladší veřejnou vysokou školou v České republice. Univerzita má 6 fakult a se svými 9 000 studenty se řadí ke středně velkým českým vysokým školám.