Termíny


Dates
 1. Přihlášky do celoročního kurzu je možné podávat do 31. července 2024 nebo do naplnění maximálního počtu studentů. Pokud nemáte vízum a budete žádat rezervaci ubytování na UTB, je nutno podat přihlášku a zaplatit registrační poplatek nejpozději do konce března 2024, po tomto datu nebude možno zajistit ubytování na UTB. Studenti, kteří ještě nepožádali o vízum, musí počítat s dobou potřebnou na vyřízení víza, a to minimálně 4 měsíce.
  Současně s podepsanou přihláškou je třeba zaslat dvoustránkový ručně psaný motivační dopis, napsaný v anglickém jazyce.
  Kurz začíná 9. září 2024 a končí v květnu 2025. Výuka probíhá od pondělí do pátku. Závěrečná zkouška probíhá v měsíci červnu 2025. Celkový počet výukových hodin je 700.
 2. Přihlášky do kurzu na letní semestr je možné podávat do 31. listopadu 2024 nebo do naplnění maximálního počtu studentů. Pokud nemáte vízum a budete žádat rezervaci ubytování na UTB, je nutno podat přihlášku nejpozději do konce září 2024, po tomto datu nebude možno zajistit ubytování na UTB. Studenti, kteří ještě nepožádali o vízum, musí počítat s dobou potřebnou na vyřízení víza, a to min. 4 měsíce.
  Současně s podepsanou přihláškou je třeba zaslat dvoustránkový ručně psaný motivační dopis, napsaný v českém jazyce. Dále je třeba složit vstupní test na úrovni A2.
  Kurzy začínají 27. ledna 2025 a končí v květnu 2025. Výuka probíhá od pondělí do pátku. Celkový počet výukových hodin je 410.
  Závěrečná zkouška probíhá v měsíci červnu 2025.

Cena


Pricing
  1. Cena celoročního kurzu českého jazyka (AR) je 3.100 Euro + nevratný registrační poplatek
  2. Cena kurzu českého jazyka na letní semestr (LS) je 2.000 Euro + nevratný registrační poplatek

Cena zahrnuje výuku a výukové materiály (učebnice).

Po registraci do těchto kurzů budete emailem vyzvána/vyzván k zaplacení nevratného registračního poplatku ve výši 150 Euro. Následně jsou zaslány dokumenty obsahující potvrzení o přijetí do kurzu a příp. i ubytovací smlouva. V případě zasílání do mimoevropských zemí s omezenými poštovními službami, je uchazečka/uchazeč vyzvána/vyzván k úhradě 250 Euro a dokumenty jsou zaslány skrze službu EMS nebo podobnou. Můžete si objednat službu EMS na vlastní náklady, a pak platíte registrační poplatek pouze 150 Euro.

Bankovní údaje pro platbu v eurech jsou následující:

Název účtu příjemce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Název banky: Komerční banka, a.s. Zlín
Číslo bankovního účtu: 43-7565040247/0100
IBAN: CZ29 0100 0000 4375 6504 0247
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol:

 • Intenzivní kurz českého jazyka—AR; VS: 601123, (registrační poplatek EUR 150/250)
 • Intenzivní kurz českého jazyka—LS; VS: 601122, (registrační poplatek EUR 150/250)

Důvod platby: příjmení a jméno uchazeče

Platba kurzovného ve výši 3.100/2.000 Euro proběhne před začátkem kurzu po výzvě zaslané uchazeči emailem.

 1. Roční kurz: V případě, že účastník tohoto kurzu požaduje vrácení částky zaplacené za tento kurz, si UTB ponechá storno poplatek ve výši 250 Euro z ceny kurzu, pokud si účastník o vrácení požádá nejméně 30 dní před začátkem kurzu. Vrácení poměrné části kurzovného je možné i méně než 30 dní před začátkem s poplatkem 350 EUR nebo i během probíhajícího kurzu nejpozději do konce listopadu s poplatkem ve výši  400 Eur za každý započatý měsíc výuky. Storno je možné jen do 30. listopadu.
 2. Kurz na letní semestr: V případě, že účastník tohoto kurzu požaduje vrácení částky zaplacené za tento kurz, si UTB ponechá storno poplatek ve výši 250 Euro z ceny kurzu, pokud si účastník o vrácení požádá nejméně 30 dní  před začátkem kurzu. Vrácení poměrné části kurzovného je možné i méně než 30 dní před začátkem s poplatkem 500 EUR nebo i během probíhajícího kurzu nejpozději do konce února s poplatkem ve výši 500 Eur za každý započatý měsíc výuky. Storno je možné jen do 28. února.

Obsah


Content

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně nabízí celoroční jazykovou a odbornou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu UTB ve Zlíně ve smyslu ustanovení § 64 písm. b) zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (ZPC)

Jazyková odborná příprava je určena pro začátečníky (celoroční kurz) a středně pokročilé (kurz na letní semestr) (A0/A2 až B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Cílem kurzu je připravit účastníky na řádné denní studium v akreditovaných programech v českém jazyce na UTB ve Zlíně.

Kurzy obsahují lekce zaměřené na čtení, gramatiku českého jazyka, písemný a mluvený projev a konverzaci. Součástí kurzů je také seznámení s životem v České republice (geografie, každodenní životní situace, kultura, politika). Celkem je v rámci kurzu probíráno více než třicet samostatných témat.

Dlouhodobé kurzy (celoroční kurz a kurz na letní semestr) obsahují tedy také odbornou přípravu:

 • obecný jazyk vědy + základy ekonomie, nebo
 • obecný jazyk vědy + základy technologie, nebo
 • obecný jazyk vědy + základy informatiky, nebo
 • obecný jazyk vědy + základy filologie.

  a) Celoroční kurz je určen pro začátečníky,
  b) kurz v letním semestru začíná na úrovní A2-B1

Místo


Location

Výuka probíhá v moderních prostorách Univerzity Tomáše Bati (většina budov univerzity byla postavena nebo rekonstruována v posledních 10 letech). K dispozici je velká a kvalitní knihovna, studenti mají přístup k elektronickým zdrojům a ve všech budovách univerzity je k dispozici kvalitní wi-fi připojení. Všechny budovy univerzity jsou dostupné pěšky, ušetříte tedy za městskou dopravu. V centru města jsou kavárny, čajovny, restaurace a množství obchodů.


Požadavky


Requirements
 1. Účast v celoročním kurzu není podmíněna předchozí znalostí nebo studiem českého jazyka.
  Současně s podepsanou přihláškou je třeba zaslat dvoustránkový ručně psaný motivační dopis, napsaný v anglickém jazyce.
  Vyžadována je účast na výuce v minimálním rozsahu 80 %., po zimních prázdninách jsou účastníci povinni úspěšně absolvovat kontrolní pololetní test na úrovni A2.
 2. Účast v kurzu na letní semestr je podmíněna splněním testu na úrovni A2. Současně s podepsanou přihláškou je také třeba zaslat dvoustránkový ručně psaný motivační dopis, napsaný v českém jazyce.
  Vyžadována je účast na výuce v minimálním rozsahu 80 %.

Certifikáty


Certificates

Po skončení výuky mohou absolventi složit přijímací zkoušku z češtiny na UTB na úrovni B2. Cena této zkoušky je zahrnuta v ceně kurzu.


Výuka


Classes

Výuka probíhá v prostorách univerzity, které se nacházejí v centru Zlína, v bezprostřední blízkosti ubytovacích a stravovacích zařízení. Maximální počet studentů ve skupině je 15.


Lektoři


Lecturers

V kurzu vyučují 3 lektoři, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince a jsou schopni komunikovat i v angličtině.


Víza a pojištění


Visa

V případě, že pocházíte ze země, jejíž občané mají v České republice vízovou povinnost, musíte si požádat o dlouhodobé vízum. Jako důvod návštěvy uveďte „studium“ a v upřesnění uveďte „účast na jazykové a odborné přípravě ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou“. V případě, že jste v přihlášce uvedli, že budete žádat o víza, zašleme vám po zaplacení poplatku za kurz potvrzení o přijetí, které přiložíte k žádosti o vízum.
Mějte prosím na paměti, že v průběhu pobytu na území České republiky musíte mít platné zdravotní pojištění. Podrobnější informace o vízech naleznete zde.


Ubytování a strava


Accommodation

Účastníci kurzu si mohou zvolit ubytování na vysokoškolských kolejích UTB. Cena ubytování se liší dle počtu osob na pokoji a pohybuje se od 3.900 Kč do 6.900 Kč (164 do 290 euro) za měsíc. Jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici, pouze 2 nebo 3 lůžkové. Při zahájení ubytování se skládá vratná kauce ve výši cca 3.900 Kč (164 euro). V případě, že při podávání online přihlášky zvolíte možnost ubytování na kolejích, zašleme vám potřebné informace. Ubytování v soukromí se dá pořídit od 4.000 Kč (168 euro) měsíčně (v závislosti na počtu ubytovaných osob). V případě zájmu se také můžete stravovat v univerzitní menze. Ceny jídel začínají na 100 Kč (EUR 4,00). Informace o ubytování jsou na webu https://kmz.utb.cz.


Město Zlín


Zlín

Zlín (http://www.zlin.eu) je krajské město se sedmdesáti tisíci obyvateli, ležící na východě České republiky, asi 70 km od hranic se Slovenskem. Je známé nejen díky Tomáši Baťovi, který zde položil základy svého celosvětového obuvnického impéria, ale také jako město s unikátní funkcionalistickou architekturou a jako město zeleně. Nejbližší mezinárodní letiště jsou Praha a Vídeň. Dnešní Zlín je především městem studentů - místní Univerzita Tomáše Bati (http://www.utb.cz) je nejmladší veřejnou vysokou školou v České republice. Univerzita má 6 fakult a se svými 9 000 studenty se řadí ke středně velkým českým vysokým školám.