Termíny


Přihlášky do kurzu je možné podávat do 27. září 2019. Studenti, kteří ještě nepožádali o vízum, mohou podat přihlášky nejpozději do 19. července 2019. Kurzy začínají 30. září 2019 a končí 7. května 2020, s třítýdenní přestávkou v době vánočních svátků (od 14. prosince 2019 do 5. ledna 2020). Výuka probíhá od pondělí do pátku. Každý den probíhá pět vyučovacích hodin, každá v délce 45 minut. Celkový počet výukových hodin je 700.


Cena


Cena kurzů českého jazyka je 2.200 euro. Cena zahrnuje výuku a výukové materiály (učebnice). V případě, že účastník tohoto kurzu požaduje vrácení částky zaplacené za tento kurz, UTB si ponechá storno poplatek ve výši 100 EUR. Vrácení kurzovného je možné pouze do 31. 8. 2019


Obsah


Kurzy jsou zaměřeny na gramatiku českého jazyka, písemný a mluvený projev a konverzaci. Součástí kurzů je také seznámení s životem v České republice (geografie, každodenní životní situace, kultura, politika). Celkem je v rámci kurzu probíráno více než třicet samostatných témat.


Místo


Výuka probíhá v moderních prostorách Univerzity Tomáše Bati (většina budov univerzity byla postavena nebo rekontruována v posledních 10 letech). K dispozici je velká a kvalitní knihovna, studenti mají přístup k elektronickým zdrojům a ve všech budovách univerzity je k dispozici kvalitní wi-fi připojení. Všechny budovy univerzity jsou dostupné pěšky, ušetříte tedy za městskou dopravu. V centru města jsou kavárny, čajovny, restaurace a množství obchodů.


Požadavky


Účast v kurzu není podmíněna předchozí znalostí nebo studiem českého jazyka. Vyžadována je účast na výuce v minimálním rozsahu 60 %, po vánočních prázdninách jsou účastníci povinni úspěšně absolvovat kontrolní pololetní test na úrovni A2.


Certifikáty


Po skončení výuky mohou absolventi získat mezinárodní jazykový certifikát ECL na úrovni B2 (vyšší-středně pokročilý), který je opravňuje k bezplatnému vysokoškolskému studiu v české jazyce na kterékoliv veřejné vysoké škole v České republice. Cena zkoušky (100 euro) není zahrnuta v poplatku za kurz. Více informací naleznete na http://eclexam.eu.


Výuka


Výuka probíhá v prostorách univerzity, které se nacházejí v centru Zlína, v bezprostřední blízkosti ubytovacích a stravovacích zařízení. Maximální počet studentů ve skupině je 15.


Lektoři


V kurzu vyučují 4 lektoři, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s výukou češtiny pro cizince a jsou schopni komunikovat i v angličtině.


Víza a pojištění


V případě, že pocházíte ze země, jejíž občané mají v České republice vízovou povinnost, musíte si požádat o dlouhodobé vízum. Jako důvod návštěvy uveďte "ostatní" a v upřesnění uveďte "vzdělávání – příprava na další studium v České republice". V případě, že jste v přihlášce uvedli, že budete žádat o víza, zašleme vám po zaplacení poplatku za kurz potvrzení o přijetí, které přiložíte k žádosti o vizum.
Mějte prosím na paměti, že v průběhu pobytu na území České republiky musíte mít platné zdravotní pojištění. Podrobnější informace o vízech naleznete zde.


Ubytování a strava


Účastníci kurzu si mohou zvolit ubytování na vysokoškolských kolejích UTB. Cena ubytování se liší dle počtu osob na pokoji a pohybuje se od 2.500 Kč do 3.000 Kč (95 do 120 euro) za měsíc. Při zahájení ubytování se skládá vratná kauce ve výši 1.500 Kč (60 euro). V případě, že při podávání online přihlášky zvolíte možnost ubytování na kolejích, zašleme vám potřebné informace.
Ubytování v soukromí se dá pořídit od 3.000 Kč (120 euro) měsíčně (v závislosti na počtu ubytovaných osob).
V případě zájmu se také můžete stravovat v univerzitní menze. Ceny jídel začínají na 2 euro.


Město Zlín


Zlín (http://www.zlin.eu) je krajské město se sedmdesáti tisíci obyvateli, ležící na východě České republiky, asi 70 km od hranic se Slovenskem. Je známé nejen díky Tomáši Baťovi, který zde položil základy svého celosvětového obuvnického impéria, ale také jako město s unikátní funkcionalistickou architekturou a jako město zeleně. Nejbližší mezinárodní letiště jsou Praha a Vídeň. Dnešní Zlín je především městem studentů - místní Univerzita Tomáše Bati (http://www.utb.cz) je nejmladší veřejnou vysokou školou v České republice. Univerzita má 6 fakult a se svými 9 000 studenty se řadí ke středně velkým českým vysokým školám.