Přihláška do kurzů českého jazyka pro cizince na UTB

Vyplňte prosím anglicky (latinkou).

Typ kurzu
Zákonný zástupce
Osobní data
Kontaktní informace
Vyplňte pouze tehdy, vyžadujete-li, aby se na faktuře, kterou Vám vystavíme, objevilo vaše daňové identifikační číslo
Fakturace
Předchozí znalost českého jazyka
Víza a ubytování
Různé