Přihláška do kurzů českého jazyka pro cizince na UTB

Vyplňte prosím anglicky (latinkou).

Typ kurzu
Zákonný zástupce
Osobní data
Kontaktní informace
Zadejte prosím číslo včetně mezinárodní předvolby pro volání.
Vyplňte pouze tehdy, vyžadujete-li, aby se na faktuře, kterou Vám vystavíme, objevilo vaše daňové identifikační číslo
Fakturace
Předchozí vzdělání
Víza a ubytování
Různé