Prohlášení o přístupnosti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na obsah internetových stránek czech.utb.cz.

Stav souladu

Webové stránky czech.utb.cz jsou plně v souladu požadavky stanovenými zákonem č. 99/2019 Sb. a mezinárodním standardem přístupnosti WCAG 2.1. Webové stránky jsou aktualizovány a dále vyvíjeny za dodržování postupů a zásad přístupnosti tak, aby se s jejich obsahem mohli seznámit i uživatelé se specifickými potřebami.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 16. 7. 2020 na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Návštěvníkům webu je k dispozici uživatelská podpora, kterou mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu adminfmk@utb.cz v případě dotazů či problémů spojených s přístupností webu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou uživatelské podpoře, má návštěvník možnost obrátit se na kancléře UTB ve Zlíně prostřednictvím e-mailu kancler@utb.cz

.